Transzformatív tréning gyerekeknek (10 éves kortól), a felszabadultabb, boldogabb gyermekkorért!

 • Félénk, visszahúzódó, önbizalomhiányos a gyermeked?
 • Bizonytalan önmagában, szorong?
 • Folyton elégedetlen az eredményeivel?
 • Sokszor bírálja önmagát?
 • Nem hisz a képességeiben, kételkedik önmagában, ezért folyamatosan alulteljesít?
 • A kudarc nagyon hamar letöri és hajlamos ezt a saját képességei hiányának tekinteni?
 • Ha valamiben sikert ér el nem hiszi el, hogy azt saját magának köszönheti?

A felmérések szerint 

10-ből 8 gyermek önbizalomhiánnyal küzd.

Ez az arány azért aggasztó, mert ha nem küzdi le azokat az akadályokat, amiket meg kell oldjon az életben, akkor sokszor kerül majd olyan helyzetekbe, amikben kudarcélménye lesz. Ezek a nehéz, kihívásokkal teli helyzetek még bátortalanabbá, visszahúzódóbbá teszik majd és ez az attitűd az egész életére kihathat.

Hogyan?

 • Az alacsony önbizalom kihat arra, hogy milyen egyetemre kerül be, milyen munkahelye lesz, mennyi pénzt fog keresni, milyen párkapcsolatban fog élni, milyen barátai lesznek, milyen környezetben fog élni.
 • Tehát kihat arra, hogy ennyire fogja tudni azt a minőségű életet élni, amire vágyik és milyen értékeket tud majd hozzáadni a világhoz.
 • Arról nem is beszélve, ha egy egész generáció fog így felnőni, akkor azért nagy árat fogunk fizetni!

Kétféle élet közül választhat majd a gyermeked!

ÖNBIZALOMMAL TELI ÉLET:

 • Ő fogja irányítani az életét, tudja, hogy aktívan képes befolyásolni az eseményeket. Meg meri valósítani az álmait, azt, amiben tehetséges, az életfeladatát.
 • Önszabályozása magas, hatékony, független, kiváló a teljesítőképessége.
 • Optimista, könnyed, energikus, megfontolt, kitartó, céltudatos. Ezáltal folyamatos sikerek kísérik az életét, eléri azt, amit akar.
 • Tudatos életvitelt folytat, figyel az egészségére. Boldog párkapcsolatban él, sikeres a munkájában, anyagi függetlenségben és bőségben él.
 • Cselekszik, ki mer lépni a komfortzónájából, még ha fél is az ismeretlentől, mert van egy erős önmagába vetett hite.
 • Olyan baráti kapcsolatai vannak, ahol tisztelik és segítik egymást, örülnek egymás sikerének. A barátai is ugyanúgy, mint ő, energikusak, határozottak, céltudatosak, adakozóak, átlagon felüli életet élnek.
 • Az élethosszig tartó tanulásban és az önképzésben hisz.Tudja, hogy csak ezáltal tudja fejleszteni önmagát, csak így tud elérni egyre jobb és jobb eredményeket. Ezért magasan kvalifikált egyetemre jár, képzésekre, tréningekre, coachoz, terapeutához.
 • Megfelelő mintákat örökít tovább a gyermekeinek.Olyan mintákat ad majd tovább, amiből a gyermek tudni fogja, hogy bármire képes lesz az életben. Hinni fog önmagában és mer cselekedni, mert tisztában van a képességeivel. Mivel becsüli és szereti önmagát nem engedi, hogy méltatlan megalázó helyzetekbe kerüljön. Boldog párkapcsolatban él. A munkája a szívügye, a hivatása ezért olyan, mintha nem kellene dolgozzon egész életében.

ÖNBIZALOMHIÁNYOS ÉLET:

 • Kibújik a felelősség alól. Másokat és a körülményeket okolja a sikertelenségeiért. Úgy gondolja, hogy nincs ráhatása azokra a dolgokra, amik vele történnek. Folyton csak panaszkodik, tehetetlen, áldozatnak látja és láttatja magát, kevésnek gondolja magát a helyzetének megváltoztatásához.
 • Gyakran szorong, rossz a hangulata, pesszimista, erőtlen. Ezáltal folyamatosan alulteljesít és ezek a sikertelenségek még mélyebbre nyomják a már amúgy is alacsony önbecsülését.
 • Gyakran alakulnak ki ezeknél a személyeknél evési zavarok (elhízás, kóros soványság), különböző függőségek (alkohol, drog), erőtlenség, alacsony energiaszint, depresszió. Az is gyakran előfordul, hogy az önbizalomhiányos ember boldogtalan párkapcsolatban él, nem szereti a munkáját, sikertelelen, alacsony a fizetése.
 • Csak álmodozik, tervezget, de végül soha nem tesz semmit, mert a félelmei irányítják, nem hisz kellőképpen önmagában, hogy neki bármi sikerülhet.
 • Irigykedik, pletykál, nem örül más emberek sikerének, gyakori mondatai: „Neki könnyű volt, azért ilyen sikeres”, „Szerencséje volt”, „Biztos jó kapcsolatai vannak, jókor volt jó helyen.”
 • Barátai is ugyanúgy, mint ő, gyávák, félénkek, bátortalanok, panaszkodnak, középszerű életet élnek.
 • Nem hisz abban, hogy a helyzetén bármi vagy bárki is segíteni tudna, ezért nem fejleszti magát, nem kér segítséget. Pedig pont egy szakember tudná támogatni abban, hogy leküzdje az önbizalomhiányát, megerősítse az önbecsülését és az élete végre a jó irányba kezdjen el haladni.
 • Rossz, káros mintákat örökít tovább a gyermekének. Vagyis nagy valószínűséggel a gyermekéből is önbizalomhiányos felnőtt válik majd, aki a tanult minták alapján beleragad egy rossz, megalázó, esetleg bántalmazó kapcsolatba, nem érzi értékesnek és szerethetőnek magát. Képtelen lesz otthagyni a látszólag biztonságosnak hitt munkahelyét, amit tulajdonképpen utál, ugyanis se anyagi, se emberi megbecsülést nem kap.

Te melyik élethez szeretnéd hozzásegíteni a gyermekedet???

Rengeteg választásunk van az életben, de csak ez a két út van!

Most hatalmas döntés van a kezedben, mert szülőként hatalmas befolyásod van afölött, hogy a gyermeked milyen életet fog élni felnőtt korában és milyen mintákat fog átadni az unokádnak, az unokád az ő gyermekének és így tovább…

Összeségében most a te kezedben van az a transzgenerációs döntés, hogy milyen jövőt biztosítasz a következő generációknak!

A 8 év alatt, amióta tanítok, több mint 1500 tanítványom volt már.Sajnos ezt az arányt tapasztalom én is, amit a felmérésekben írnak.Engem nagyon elszomorít ez az arány. Elszomorít, mert látom ezeket a gyerekeket, hogy elképesztőn sok csoda rejlik bennük, de hiába szeretnék, nem tudják kibontakoztatni egyedül, segítség nélkül.Olyanok nekem ők, mint a bábjukba beleragadt pillangók. Életfeladatomnak érzem, hogy segítsek ezeknek a gyönyörűszép pillangóknak a világra jönni.

Hogyan?

Az ÖNBIZALOMBOMBA szakörrel

 • Ezt a szakkört kifejezetten gyerekeknek hoztam létre. Ez minden eddigi tréningemnél mélyebben és célzottabban segít a gyerekeknek abban, hogy felszabadult, önbizalommal teli életet élhessenek.
 • Több mint 14 éves tapasztalatomat tettem bele ebbe a tréningbe. Csak olyan letesztelt, kipróbált módszereket alkalmazok benne, amiben hiszek és évek óta alkalmazok.
 • Exkluzivitását az is mutatja, hogy egyedülálló Magyarországon, az itt megszerzett tudást sehol máshol nem tudja elsajátítani a gyermeked.
 • A 2×15 alkalom alatt nem sablon megoldásokat fognak kapni a gyerekek.
 • Mivel minden transzformácóhoz, változáshoz idő kell, ezért ez is egy hosszabb folyamat lesz. A program során a gyerekeknek lehetőségük van elmélyíteni és készség szintre fejleszteni az itt megtanult technikákat, módszereket.
 • A program során az önismereti művészetoktatás eszközeit is alkalmazzuk, hiszen a művészetnek is hatalmas transzformatív ereje van. Amikor azt látjuk, hogy képesek vagyunk olyan dolgokat alkotni, amire korábban azt hittük, hogy nem vagyunk rá képesek, az hatalmas erőt és önbizalmat ad. Annak, hogy átéljük a “Bármire képes vagyok” érzését, azért van akkora jelentősége, mert amikor kihívásokkal teli helyzetek elé kerül az életben, ebből a tapasztalatból merítve megtalálja magában a belső erőt, ami ahhoz kell, hogy sikeresen megoldja ezeket a helyzeteket.

Milyen változásokat értek el azok, akik részt vettek a tréningjeimen?

Nagy öröm a számomra, hogy már most számtalan sikersztori van mögöttünk, pedig még csak az út elején járunk:

 • A félelemből, a szorongásból, a pánikrohamokból, a gátlásokból a közös munka során eljutottunk az igazi felszabadultság és belső béke állapotába.
 • Ezek a gyerekek végre megtapasztalták, hogy mennyi csoda rejlik bennük és végre ki tudták bontakoztatni az erősségeiket, azt, amiben tehetségesek.
 • Megtanulták azt, hogy a problémáról hogyan irányítsák át a figyelmüket az elsajátítandó készségekre.
 • Már nem féltek az új helyzetektől, a megmérettetésektől, mert rátaláltak belső erejükre, tisztában lettek az erősségeikkel. Ezáltal, hogy megerősödött az önmagukba vetett hitük, sokkal bátrabban mertek belevágni a feladataikba, amiket sokkal nagyobb arányban koronázta siker, mint a korábbiakban.
 • A sikereiket látva, egyre jobban elmélyült a HIT önmagukba, ami által megszűnt a belső feszültség, frusztráció, elfojtás, félelem és helyébe lépett a könnyedség, a lazaság, felszabadultság, belső szabadság megélése.
 • Ebben az érzelmi állapotban már könnyebben tudtak teljesíteni az iskolában, a felvételiken, ugyanis könnyebben tudtak tanulni, felkészülni.
 • A belső harmónia nem csak a jobb eredményekhez segítette hozzá őket, hanem még olyan tapasztalatokról számoltak be, hogy sokkal jobban tudták kezelni a stresszhelyzeteket is.
 • A szemléletmódváltásuknak köszönhetően már nem féltek a kudarctól sem, mert már úgy tekintettek rá, hogy mit tudnának tanulni belőle.
 • Mivel megváltozott a kudarchoz való hozzáállásuk, megszűnt a hibázástól való félelmük, valamint a megfelelési kényszerük is.
 • Társaikkal szemben sokkal nyíltabbak és elfogadóbbaklettek.

“Csodálatos érzés az, hogy láthatom kiteljesedni a gyerekeket, hogy egy kis hernyóból pillangóvá válnak, ahogy végigmennek a folyamaton.”

– Bakó-Szikszai Enikő

Ezt mondták, a szülők gyermekeikről, akik részt vettek a tréningen:

“A 4. osztályos kisfiam járt az Önbizalombomba tréningre.

Az iskolában 3 éven át küzdöttünk több tantárgyból is. Atréning alatt már magabiztosabb, céltudatosabb, sikerorientáltabb, feladattudatosabb lett kisfiúnk. Ezeknek és a tanulási módszernek köszönhetően a jegyei javultak. A legnagyobb sikerek, hogy 4-eseket és 5-ösöket hoz már matematikából, informatikából, sőt még szövegértésből is. Ilyen még nem volt!

Tanárai csak ámulnak, hogy is történt mindez…”

“Az Önbizalombomba tréningre azért jelentkeztünk, mert lányunk sokat szorongott, félt az új helyzetektől, a barátkozástól. Ezek nagyon hátráltatták a mindennapjaiban és az iskolai teljesítményében is.

A tréningen tanult technikáknak köszönhetően felszabadultabb, bátrabb, az osztálytársai felé is már nyitottabb. Elkezdett alkotni, rajzolni is, aminek nagyon örülök, mert szerintem egy kreatív kislány és jót tesz neki.

Enikő személyében megtalálta azt a mentort, akire felnéz, akihez bizalommal bármivel fordulhat, aki segíti őt, biztatja és szeretettel terelgeti.

A szülői tréning rengeteget segített nekem és a férjemnek is abban, hogy jobban tudjunk kommunikálni egymással és a gyermekeinkkel és milyen szülői mintázatokat, nevelési stílust képviselünk és hogyan tudnánk még jobb szülei lenni a gyermekeinknek.

Azoknak ajánlom ezt a tréninget, akik szeretnének jót tenni a gyermekükkel és gyermekükkel együtt szeretnének olyan módszereket tanulni, amik véleményem szerint nagyon fontosak az életben. Várjuk a folytatást!”

“Lányunk 11 éves, önbizalmának, magabiztosságának és sikerességének növelésének céljéból jelentkeztünk az Önbizalombomba tréningre. A tanfolyam alatt mindig jól érezte magát, jó hangulatban teltek el a hétvégi kétnapos tréningek.

A megszerzett ismereteket és elsajátított technikákat egyre jobban használja a mindennapok során, melyek eredményei már láthatóak:

Az általános hangulata javult, magabiztosabb lett, az otthoni tanulás is gyorsabban megy.

Szülőként mi is részt vettünk szülői tréningen, amelyek célja ugyanaz, vagyis gyermekünk önbizalmának növelése, a jó szülő-gyermek kommunikáció megvalósítása, mely nagyon fontos gyermekünk jelenlegi életszakaszában. Ezeket az ismereteket szülőként mi is próbáljuk beépíteni a mindennapi családi életbe.

Nagyon köszönjük azt a rengeteg átadott tudásanyagot, mellyel mindezek megvalósíthatók, valamint azt a sok pozitív energiát, melyet az Enikővel eltöltött idő alatt kaptunk, és persze a rengeteg tudást, ismeretet melyeket átadott nekünk.

Mi az Önbizalombomba tréninget nem egy klasszikus értelemben vett tanfolyamként éltük meg , hanem egy 90 napos közös utazásként, mely idő alatt rengeteg önismeretet , magabiztosságot, önbizalmat szereztünk közös erővel gyermekünknek.

Ez csak úgy tudott sikerülni, hogy szülő, gyermek és tréner együtt, rengeteg befektetett energiával és készen a változásokra képesek voltunk kihozni a legtöbbet a cél eléréséből.

Ebben segített nekünk a legjobb szakmai felkészültségével és sok-sok pozitív emberi tulajdonságával Enikő.”

“Az Önbizalombomba tréning mit adott nekünk és mit adhat neked és a gyermekednek?

Először is, ha neked is egy tinédzser gyermeked van

 • egy ideiglenes közvetítőt, egy segítőt, egy barátot, aki mindkét oldalon egyenlően áll.
 • Mindkettőtöket meghallgat, mindkettőtöknek a legjobbat akarja.
 • A gyermekednek egy bizalmasa lesz, akit szeret, akit tisztel, mert tudja, hogy számára a legjobbat akarja.
 • Neked szülőnek egy mankót, egy barátot, egy bizalmast, akinek őszintén elmondhatod mi az, ami nem működik.
 • Óriási változásokat tudtok eszközölni, mert egy csapatban játszotok, közös célotok van.

Hálás vagyok magunknak, hogy választottuk, hogy megismerkedtünk ezzel a programmal, és reméljük lesz folytatás. Mindenkinek ajánlom, aki valami többet szeretne kihozni a gyermekével való kapcsolatából, a gyermekének a képességéből.”

“A fiunk 12 éves, egy igazi félénk, bátortalan, visszahúzódó kisfiú volt. Enikőhöz azért vittük el, mert már sok jót hallottunk róla és a módszereiről a barátainktól. Nem csalódtunk. Enikő közvetlensége, nyitottsága, vidámsága minden alkalommal biztosította, hogy a gyerekek jól is érezzék magukat a sok új ismeret tanulása közben.

Az önbizalombomba tréning alatt szemmel látható változáson ment át ő is és mi szülők is.

A legjobban az tetszett a tréningben, hogy együtt, szülő-gyerek vehettünk részt a tréningen. Szerintem ez is az egyik oka a hatalmas változásoknak, mert együtt voltunk benne a folyamatokban, segítettük egymást.

Ilyen tréninget nem találsz sehol máshol, ha szeretnéd megkönnyíteni a saját és a gyermeked életét, gyertek el erre a tréningre, ti sem fogjátok megbánni!”

“Mi azért jelentkeztünk erre a tréningre, mert szerettük volna lányunkat támogatni olyan tudással, ami a hasznára fog válni az életben. Lányunk jó tanuló, vidám természetű, szereti a művészeteket csak bátortalan volt, ami zavarta. Enikőtől volt lehetősége megtanulni, hogyan tud ezen felülkerekedni és most már magabiztosabb, bátrabb. 

A tréningen tanult módszereket nagyon élvezte, szeret új dolgokat tanulni. Reméljük, hogy lesz folytatás, ez a 90 nap nem volt elég, még többet akarunk 😀

Azoknak a családoknak ajánlom, akik szeretnének egy különleges utazáson résztvenni és megtapasztalni, hogy gyermekük napról-napra, hétről-hétre egyre jobban ragyog, sikerélményt él át, motivált és tele van energiával.”

“Az Önbizalombomba tréning sokat segített abban, hogy jobban megértsük mi okoz problémát a gyermekünknek , illetve nekünk felnőtteknek.

A problémák megoldásához kaptunk használható módszereket és egy segítő, elfogadó csapatot, egy személyt, aki meghallgat és érdemben válaszol a kérdéseinkre. Én ajánlom mindenkinek, aki szeretné segíteni a gyermekét és hajlandó ezért tenni valami újat.”

Ezt mondták a gyerekek:

“Nagyon szeretek ide járni, mindig nagyon jó hangulatban telnek az alkalmak. Tetszik, hogy itt önmagam lehetek. Nincs mitől félnem, elfogadnak. A hétvégék ugyan fárasztóak voltak, mert nagyon sok új dolgot tanultunk, de nem bántam, mert sokat segítettek azok a technikák, amiket Enikő tanított.

Sokkal magabiztosabb vagyok, már nem félek a számonkérések előtt, pedig korábban nagyon féltem.

Enikőt nagyon szeretem, mindig nagyon kedves, mellettem áll, bármit meg tudok vele beszélni és mindenben segít. Ilyen tanárokat szeretnék az iskolámba is.”

“Nagyon tetszett az, amikor megtanultunk tanulni, sokkal könnyebben és gyorsabban megy most már a tanulás, nagyon jól jött. Mos már nem ijedek meg a sok tanulástól.

Nagyon tetszettek a gyakorlatok is, biztos, hogy fogom használni őket.

Eléggé szétszórt voltam, de jó, hogy most már meg tudom tervezni a napjaimat és most már nem okoz rossz érzést a sok tanulnivaló.

Tetszett az is, hogy megtanultuk, hogy miért rossz a halogatás, és már nem csinálom, mert az rossz az önbizalmamnak. Korábban sokszor szerettem volna dolgokat, de nem tudtam, hogy csináljam meg, most már ezt is tudom.

Sokkal magabiztosabbnak érzem magam és ez nagyon jó. Ezelőtt voltak félelmeim, például féltem a sötétben, de ez már teljesen elmúlt, nem félek.”

“Ami nagyon megváltozott, hogy élvezem már a tanulást. Már sokkal motiváltabb és bátrabb vagyok és ez a jegyeimen is látszik, 4-esnél rosszabb jegyet nem kaptam október óta.

Az előbb Enikővel visszanéztük a füzetemben, hogy miktől féltem 3 hónappal ezelőtt. Megdöbbentem, amikor láttam, hogy mennyi félelmet írtam akkor fel, amitől most már nem is félek. Például felírtam, hogy matekból soha nem kapok majd jó jegyet, nem tudok javítani. Azóta csak jó jegyeket kaptam belőle, javítottam.

Most már tudom, hogy bármit meg tudok tanulni, bármire képes vagyok, amit csak akarok!

Beindultam és egy gépfegyverként kilőttem! :D”

“A tanulásmódszertant nagyon hasznosnak érzem, könnyebben tudok tanulni vele. A verseket is sokkal gyorsabban tudom már megtanulni. Úgy érzem, hogy 5-ösöket könnyebben kaptam, mint ezelőtt és hosszú ideig emlékszem is, amit tanultam, nem felejtem el hamar. Sokkal jobban tanulok.

Bátrabb is vagyok már, már tudom tartani a szemkontaktust. Az új iskolámban már meg merek szólalni, vannak ott már barátaim is.

Sokat nőtt az önbizalmam, már egyedül mertem bérletet venni, és a hangerőm is már jó, mert az emberek hallják, amit mondok.”

“Az elején semmi kedvem nem volt járni, anya erőltette. De annyira jók voltak a hétvégék, az egyéni alkalmak és olyan sok jó dolgot tanultunk, hogy most szomorú vagyok, hogy vége.

Tudom, hogy sokat szorongok, félek mindentől, ami mostanra enyhült, sokkal kevésbé jellemző, mint 3 hónappal ezelőtt. Örülök, hogy elkezdtük. Enikővel megbeszéltük és most már tudom, hogy nem lehet mindent egyszerre, ez egy folyamat,türelmes vagyok magammal.

Tudom, hogy nem vagyok egyedül, mert itt van anyu és itt van Enikő, akik mindenben segítenek, hogy én is felszabadult lehessek.”

Én fogom mentorálni, segíteni a gyermekedet:

Kinek ajánlom a tréninget?

Azoknak, akik

 • a képességeikhez képest alulteljesítenek,
 • folyton elégedetlenek önmagukkal és a teljesítményükkel,
 • sokszor bántják, bírálják önmagukat,
 • szoronganak a teljesítménykényszertől,
 • felvételi előtt állnak,
 • az elért sikereket se élik meg sikerélményként,
 • a legkisebb kritikától is összetörnek,
 • a félelmeik miatt nem mernek cselekedni,
 • bizonytalanok önmagukban és a képességeikben.

Itt van néhány kép a mostani csoportról:

Szülő tréning

Időpontok:

1. alkalom: 2020. április 4-5.

2. alkalom: 2020. május 2 – 3.

3. alkalom: 2020 június 6-7.

Mit tartalmaz a tréning? 

Most 2 csomag közül is lehetőséged van választani:

Gyerek Csomag

Gyermekednek:

3×2 napos tréningnapot: 6 teljes napot

5 személyes 2 órás coaching találkozót: 10 óra

Havonta 1 alkalommal egy szülői “coaching call” hívást, hogy meg tudjuk beszélni a személyes tapasztalatainkat a gyermekeddel és még hatékonyabban tudjunk neki segítni.

Személyre szabott programtervet, munkafüzetet, ami olyan feladatokból fog állni, ami a találkozók között is célzottan fogja segíteni a gyermekedet a fejlődését.

Családi Csomag

Gyermekednek:

3×2 napos tréningnapot: 6 teljes napot

5 személyes 2 órás coaching találkozót: 10 óra

Havonta 1 alkalommal egy szülői “coaching call” hívást, hogy meg tudjuk beszélni a személyes tapasztalatainkat a gyermekeddel és még hatékonyabban tudjunk neki segítni.

Személyre szabott programtervet, munkafüzetet, ami olyan feladatokból fog állni, ami a találkozók között is célzottan fogja segíteni a gyermekedet a fejlődését.

Szülőknek

Ebben a csomagban Neked szülőnek is biztosítom az egyéni programtervet és a gyermekkel való együtt fejlődés lehetőségét:

2+1 alkalmas szülői tréningnapot.

5 alkalmasszemélyes 2 órás konzultáció: 10 óra

4×120 perces coaching call csoportos videóhívást.

Személyre szabott programtervet.

Ajándékok:

Mielőtt kitérnék az ajándékok bemutatására, ki szeretném emelni, hogy ezeket az ajándékokat ugyan szívből adom és hiszem, hogy ezzel még több értéket kap a gyermeked, viszont, ha nem hiszel a hatékonyságukban, eredményességükben, nem kötelező igénybe venni őket. Ezek egyfajta Bónuszai, kiegészítői a Tréningnek, ezek nélkül is garantált az eredmény.

Gyerek Csomag

3 napos Jobb agyféltekés rajztanfolyamomon való részvétel lehetősége a gyermekednek. Ezt a tréning ideje alatt bármikor felhasználható.

Értéke: 30.000 Ft

3 alkalmas személyes Theta Healing és Access Bars kezelést, hogy a tudatalatti korlátozó hiedelmeket és blokkokat is feloldjuk. Ezek nagyon egyszerű és nagyszerű energetikai módszerek, ami segítenek a(z)

 • stressz-kezelésével kapcsolatokban,
 • félelmektől, neheztelésektől való megszabadulásban,
 • traumák elengedésében,
 • súlyproblémák megoldásában,
 • önbecsülés, magabiztosság, bizalom újraépítésében,
 • szülő – gyermek kapcsolat rendezésében,
 • negatív érzések pozitívvá való átalakulásában,
 • gyermekek félelmeinek elengedésében.

Értéke: 60.000 Ft

A szülők is kapnak ajándékot, meghozza egy Önbecsülés Online Tréninget. Azért ajánlom fel nektek is ezt az ajándékot, mert rettentő fontosnak tartom, hogy Te, mint szülő is tudatos legyél az önfejlesztés terén! Miért? Mert Tőled tanul, másol rengeteget a gyereked, és nem mindegy, hogy mit örökítesz tovább, mit tanítasz neki tudatosan, vagy tudattalanul!

Értéke: 10.000 Ft

Ajándékok összértéke: 

100.000 Ft

Családi Csomag

3 napos Jobb agyféltekés rajztanfolyamomon való részvétel lehetősége a családnak. Ezt a tréning ideje alatt bármikor felhasználható.

Értéke: 90.000 Ft/ fő

3 alkalmas személyes Theta Healing és Access Bars kezelés a gyermekednek. 

3 alkalmas Théta Healing kezelés nektek szülőknek.

Ezek a módszerek segítenek, hogy a tudatalatti korlátozó hiedelmeket és blokkokat is feloldjuk. Ezek nagyon egyszerű és nagyszerű energetikai módszerek, ami segítenek a(z)

 • stressz-kezelésével kapcsolatokban,
 • félelmektől, neheztelésektől való megszabadulásban,
 • traumák elengedésében,
 • súlyproblémák megoldásában,
 • önbecsülés, magabiztosság, bizalom újraépítésében,
 • szülő – gyermek kapcsolat rendezésében,
 • negatív érzések pozitívvá való átalakulásában,
 • gyermekek félelmeinek elengedésében.

Értéke: 120.000 Ft

A szülők is kapnak ajándékot, meghozza egy Önbecsülés Online Tréninget. Azért ajánlom fel nektek is ezt az ajándékot, mert rettentő fontosnak tartom, hogy Te, mint szülő is tudatos legyél az önfejlesztés terén! Miért? Mert Tőled tanul, másol rengeteget a gyereked, és nem mindegy, hogy mit örökítesz tovább, mit tanítasz neki tudatosan, vagy tudattalanul!

Értéke: 10.000 Ft

Ajándékok összértéke: 

220.000 Ft

Készítettem egy rövid videós beszélgetést Helgával, hogy többet megtudj ezekről a módszerekről:

Jelentkezés menete:

A tréning exkluzivitásának megőrzése érdekében a Jelentkezés több lépéses lesz.

Mivel nagyon személyre szabott a tréning, fenntartjuk a jogok, hogy mi válasszuk ki, hogy ki vehet részt a 90 napos Önbizalombomba Traszformatív tréningen. A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jelenti az azonnali bekerülést.

 1. Kérlek töltsd ki a lentebb látható jelentkezési űrlapot.
 2. Az űrlap kitöltése után fogsz kapni a rendszertől egy e-mailt, amiben felteszek pár kérdést. Válasz e-mailben kérlek küld el a válaszaidat. Pár percet vesz csak igénybe, de ebből látjuk, hogy ki lehet releváns jelentkező és ki nem az.
 3. A kitöltés után bíráljuk el, hogy kik azok a jelentkezők, akiket megkeresünk egy előzetes telefonbeszélgetésre.
 4. A telefonbeszélgetés után választom ki azokat a jelentkezőket, akikkel talalkozom egy ingyenes 2 órás coaching beszélgetésre a gyermekükkel együtt. 
 5. A személyes találkozó után döntjük el, hogy kik azok a jelentkezők, akik bekerültek a 6 fős csoportba.